Omedelbart offentliggörande av rovdjursangrepp

Skriftlig fråga 2014/15:682 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Rovdjursangrepp på husdjur och hundar är ett stort problem nu när rovdjuren ökar.

Att få sin hund eller sina tamboskap dödade av rovdjur är inte bara en stor tragedi för de drabbade. Det utgör också ett stort hot om att människor slutar att ha sina tamdjur kvar i dessa utsatta områden, vilket är ett stort ingrepp i landsbygdens människors liv och även hotar deras möjlighet att bo kvar på landsbygden.

När ett rovdjursangrepp skett är det viktigt att det offentliggörs omgående av länsstyrelsen så att grannar och övriga i området kan öka sin bevakning och öka skyddet för sina djur.

Därför bör alla rovdjursangrepp som inträffar på tamdjur och hundar och som anmäls till länsstyrelserna offentliggöras omedelbart.

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att öka snabbheten och skyldigheten för länsstyrelserna att offentliggöra angrepp på tamboskap och hundar omedelbart för att därmed kunna minska risken för ytterligare angrepp i området?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-06-16 Överlämnad: 2015-06-17 Anmäld: 2015-06-22 Svarsdatum: 2015-06-24 Sista svarsdatum: 2015-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga