Ombyggnaden av E16 mellan Borlänge och Djurås

Skriftlig fråga 2021/22:1613 av Lennart Sacrédeus (KD)

Lennart Sacrédeus (KD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I Dalarna reagerar många på att enligt Trafikverkets förslag till nationell trafikplan ska de återstående etapperna 2 och 3 av E16/riksväg 70 pausas i tio år till tidigast 2033 på den vältrafikerade sträckningen mellan Borlänge och upp till Djurås, där de två vägarna sedan skiljs åt.

Utöver tidigare löften om att åtgärda samtliga tre etapper efter varandra i närtid framstår det som samhällsekonomiskt osunt samt genomförandemässigt såväl oklokt som ologiskt att inte fullfölja hela vägprojektets tre etapper i en kontinuerlig följd efter färdigställandet av etapp 1.

Nya vägprojekteringar skulle annars krävas, tidigare planer göras om med därtill hörande onödiga extrakostnader. Samtidigt skördas inte heller vinsterna av nu gjorda förbättringar i etapp 1.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Kommer regeringen att stå fast vid det beslut som togs tidigt under våren 2021 om att fullfölja den påbörjade ombyggnaden av E16 mellan Borlänge och Djurås i Dalarnas län?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-19 Överlämnad: 2022-05-19 Anmäld: 2022-05-20 Svarsdatum: 2022-06-01 Sista svarsdatum: 2022-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga