Ombyggnad av lokaler till bostäder

Skriftlig fråga 2008/09:1186 av Frid, Egon (v)

Frid, Egon (v)

den 1 september

Fråga

2008/09:1186 Ombyggnad av lokaler till bostäder

av Egon Frid (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Tidigare riksdagsmajoritet införde ett system med investeringsstöd eller stimulans. Investeringsstimulansen utvidgades den 1 juli 2004 till att även avse ombyggnad av byggnad eller del av byggnad som tidigare använts för annat ändamål än bostäder. Den borgerliga regeringen och riksdagsmajoriteten har tagit bort dessa system och nyproduktionen av hyresrätter har fallit kraftigt.

En diskussion som förs nu i Stockholm är att ”bostadisera” alla kontoriserade bostäder och lokaler som kan användas efter ombyggnad till bostäder. Detta kan säkert vara aktuellt för många större städer i landet där en kontorisering i centrala lägen har skett de senaste årtiondena.

Det krävs snabba och okonventionella lösningar på den stora bristen av studentbostäder och mindre hyresbostäder. Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Mats Odell:

Avser statsrådet att komma med lagstiftningsförslag som innebär att då en kommersiell lokal och en byggnad eller del av byggnad som använts till annat ändamål än bostäder blir ledig ska det prövas om lokalerna kan ”bostadiseras”, det vill säga byggas om till bostäder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-01 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-11 Svar anmält: 2009-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-11)