Ombyggnad av E18

Skriftlig fråga 2005/06:1869 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 22 juni

Fråga 2005/06:1869 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Ombyggnad av E18

E 18 mellan Enköping och Sagån är en av Sveriges farligaste vägsträckor. Mellan åren 2000 och 2005 har 9 personer dött och 13 skadats svårt. Förra sommaren omkom 3 personer. Hälften av dödsoffren under åren är ungdomar.

En ombyggnad av E 18 mellan Enköping och Sagån till motorväg är ett projekt som planerats i många år. I den nationella planen för vägsystemet 2004-2015 skulle motorvägsbygget påbörjas under 2006. Projektet har dock skjutits upp eftersom Vägverket inte har medel att finansiera det.

Statsrådet återupprepade i en debatt i riksdagen den 7 juni att en ombyggnation av sträckan är prioriterad och ska genomföras. Därefter har Västerås stad och Enköpings kommun meddelat att de avser bidra till finansieringen. Det sker genom att kommunerna lånar ut pengar. Emellertid förutsätter detta att Vägverket också får ett positivt besked från regeringen om ytterligare medel. Beskedet krävs snabbt för att bygget ska kunna inledas i år.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att ge klartecken till Vägverket för att i år, 2006, påbörja ombyggnationen av E18 Enköping-Sagån?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-22 Besvarad: 2006-06-29 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-29)