Ombyggnad av E 18

Skriftlig fråga 2005/06:1350 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 3 april

Fråga 2005/06:1350 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Ombyggnad av E 18

En av Sveriges farligaste vägsträckor är E 18 Enköping@Sagån. Mellan åren 2000 och 2005 har 9 personer dött och 13 skadats svårt. Bara under sommaren 2005 omkom 3 personer. Alla dödsolyckor har skett på de sträckor där det är mötestrafik. Hälften av dödsoffren är unga.

Vägsträckan har diskuterats under många år. Statsrådet har i flera interpellations- och frågesvar till mig anfört att hon tycker att den är viktig.

Ändå tyder mycket på att byggstarten kommer att skjutas upp än mer. Detta trots att bygghandlingar är upprättade och byggandet skulle kunna börja redan nu i sommar. Orsaken är att regeringen föredrar att lägga pengar på andra objekt.

Så länge byggstarten förhalas riskerar än fler att dö eller svårt skadas.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att undvika att fler döds- och olycksfall inträffar på E 18 Enköping@Sagån?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-04-03 Anmäld: 2006-04-03 Besvarad: 2006-04-26 Svar anmält: 2006-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-26)