Ombyggnad av E 18

Skriftlig fråga 2005/06:280 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 1 november

Fråga 2005/06:280 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Ombyggnad av E 18

En ombyggnad av E 18 mellan Enköping och Sagån till motorväg är ett projekt som planerats i många år. I den nationella planen för vägsystemet 2004@2015 skulle motorvägsbygget påbörjas under 2006. Projektet har nu blivit uppskjutet till 2008.

E 18 mellan Enköping och Sagån är en mycket olycksdrabbad sträcka. Bara under sommaren 2005 omkom tre personer i trafikolyckor. För att spara mänskligt lidande fordras en ombyggnad. Den aktuella sträckan, med en bredd på endast 13 meter och utan mittseparering, har redan nu en mycket hög trafikvolym. Den beräknas öka med 50 % till 25 000 fordon per dygn år 2015.

Den gällande arbetsplanen för vägsträckan är endast giltig till och med 2006. Fattas inte beslut om byggstart kommer planarbetet att få börja om igen och hela projektet försenas.

Företagen i Mälardalen är oroade och slår nu larm om riskerna ifall ombyggnationen inte skulle bli av. För företagen i regionen utgör E 18 en livsnerv för transporter och en utbyggnad till motorvägsstandard är en grundförutsättning för att regionen och dess företag ska kunna uppnå en gynnsam tillväxt.

Regeringen bör för att främja tillväxten i Västmanland och Mälardalen och, för att rädda människoliv, se till att byggstarten blir verklighet.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att verka för att ombyggnaden av E 18 mellan Enköping och Sagån blir av som planerat 2006?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-11-01 Anmäld: 2005-11-07 Besvarad: 2005-11-07 Svar anmält: 2005-11-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-07)