Ombildningar av hyresrätter i Stockholm

Skriftlig fråga 2018/19:200 av Anders Österberg (S)

Anders Österberg (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Våra storstäder har en ansträngd bostadsmarknad. Störst är bostadsbristen i Stockholm. Kötiden till hyresrätter är lång, och en hög prisnivå på bostadsrättsmarknaden hindrar många grupper från att komma in på bostadsmarknaden.

Utöver negativa effekter för individen skadar detta Stockholms konkurrenskraft, då företag har svårt att rekrytera på grund den akuta bostadsbristen. Hyresrätten är nyckeln för en flexibel och fungerande bostadsmarknad. Det ger unga en chans till ett första boende och ökar företagens förmåga att attrahera kompetent personal från andra delar av Sverige och världen. Regeringen har vid många tillfällen framhållit hyresrätten som ett viktigt instrument att lösa bostadsbristen. Det gäller inte minst för mindre kapitalstarka grupper. Ministern själv har sagt att om man ska nå grupper som har väldigt lite resurser så är det på hyresmarknaden man kan nå störst effekt, genom att öka utbudet av bostäder. Den analysen delar jag.

Nyligen meddelade den styrande majoriteten i Stockholm att man ämnar ombilda 20 000 hyresrätter till bostadsrätter. Därmed försvinner ytterligare en stor del hyresrätter från stadens bostadsbestånd. Detta kommer att spä på en redan ansträngd situation i huvudstaden och därmed vara skadligt för Sveriges tillväxt.

Analysen som görs av oppositionen i Stockholm genom det tidigare finansborgarrådet Karin Wanngård är att detta kan få mycket skadliga effekter på Stockholms bostadsmarknad.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kompensera den brist på hyresrätter som kommer att uppstå i Stockholm efter det kommunala beslutet att ombilda en stor del av befintligt bestånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-12 Överlämnad: 2019-02-13 Anmäld: 2019-02-14 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga