Om situationen för radarsystemet ArtE 740

Skriftlig fråga 2016/17:578 av Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I höstas interpellerade jag i frågan om radarsystemet ArtE 740, ett system som då var planerat att helt läggas ned för att i stället användas som reservdelsmateriel för andra radarsystem inom Försvarsmakten. 

Vid tidpunkten hade inte Försvarsmakten någon aktiv kustrobot, och dåvarande situation krävde enligt Försvarsmakten inte fler radarsystem.

Nu är dock situationen förändrad, då Försvarsmakten ånyo infört ett kustrobotsystem, RBS 15. Man lyckades med små medel återaktivera ett system som under ett antal år inte funnits inom myndigheten. Det är mycket positivt att se att Försvarsmakten kunde återta denna förmåga med kort varsel och små medel. Men vad som oroar mig är möjligheterna att i en fullskalig kris kunna nyttja systemet till fullo.

Till det dåvarande kustartilleriet hörde ett rörligt radarsystem, ArtE 740, ett system jag själv sett i drift efter att jag personligen besökt Muskö och fått det demonstrerat för mig. Skulle man åter använda detta rörliga radarsystem skulle man bli betydligt mindre beroende av de sårbara fasta radarstationer eller fartyg som i dag har radarkapacitet för RBS 15.

Systemet kan i fredstid användas inom sjöinformationsbataljonen. Det skulle skapa redundans i fredstid vid tillfälliga bortfall i radarkedjan. I krig och konflikter skulle de fasta sensorerna givetvis betraktas som primärmål, varför den rörliga radarn skulle ha varit en utmärkt resurs när den fasta radarkedjan inte fungerar.

Om man nu skrotar ArtE 740 och den kommande materielutredningen kommer fram till, som man gjorde i sensorstudien, att rörliga skyddande sensorer behövs kan det finnas goda skäl att stoppa slakten av ArtE 740.

Med detta som bakgrund vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Är ministern beredd att vidta åtgärder för att hindra nedläggningen av radarsystemet ArtE 740 nu när Försvarsmakten ånyo har infört ett kustrobotsystem i krigsorganisationen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-12-20 Överlämnad: 2016-12-21 Besvarad: 2017-01-05 Sista svarsdatum: 2017-01-05 Anmäld: 2017-01-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga