Om- och tillbyggnad av Tidaholmsanstalten

Skriftlig fråga 2019/20:1089 av Johan Hedin (C)

Johan Hedin (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Vid ett besök på Tidaholmsanstalten framkom det att flera av Kriminalvårdens byggprojekt har stannat upp. Anledningen är att Kriminalvården och Specialfastigheter, det statliga fastighetsbolag som äger och förvaltar flertalet anstalter, inte kommer överens i hyresfrågan. Utbyggnaden av fängelseplatser på överbelagda anstalter står alltså still eftersom två myndigheter inte kommer överens.

Vi vet att överbelagda anstalter är ett stort problem. Brist på fängelseplatser leder till stora påfrestningar både för de intagna och för personalen. Det återfallsförebyggande arbetet påverkas negativt, och situationen innebär även i övrigt ett ineffektivt resursutnyttjande.

I takt med att riksdagen fattar fler beslut om att skärpa påföljden för ett flertal brott är det också uppenbart att behovet av fängelseplatser ökar ytterligare. Det är helt orimligt att tro att vi ska kunna komma åt kriminaliteten om vi inte satsar på hela den brottsbeivrande kedjan. Står utbyggnaden och upprustningen av våra fängelser still så kommer det att påverka det återfallsförebyggande arbetet negativt. Att utbyggnaden och upprustningen dessutom står still eftersom en statlig myndighet inte kan komma överens med en annan statlig myndighet är helt oacceptabelt.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur tänker regeringen lösa den uppkomna situationen mellan Kriminalvården och Specialfastigheter som för närvarande innebär att ut- och ombyggnaden av våra anstalter helt har upphört i flera fall?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-12 Överlämnad: 2020-03-13 Anmäld: 2020-03-17 Svarsdatum: 2020-03-25 Sista svarsdatum: 2020-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga