Olovlig andrahandsuthyrning och handeln med svarta hyreskontrakt

Skriftlig fråga 2018/19:326 av Ingela Nylund Watz (S)

Ingela Nylund Watz (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Företeelsen med en framväxande parallell, ljusskygg bostadsmarknad är ett allt större problem i flera av landets kommuner. EBO-lagen och den rådande bostadsbristen har skapat en grogrund för skrupelfria, kriminella individer att utnyttja människors desperata längtan efter ett tryggt boende. Det är dessvärre ofta en falsk trygghet, som i värsta fall kan leda till vräkning från bostaden när den så kallade bostadförmedlaren stoppar hyrorna i egen ficka utan att betala den egentliga hyresvärden. Hutlösa andrahandshyror, dyra så kallade inneboendeplatser och olaglig handel med hyreskontrakt skapar stora ekonomiska vinster och är numera en del av den organiserade ekonomiska brottsligheten.

I Södertälje har de kommunala bostadsföretagen Telge Bostäder och Telge Hovsjö sedan 2017 skärpt arbetet med att systematiskt och aktivt hitta oriktiga hyresförhållanden. Det har inneburit att 290 hyreskontrakt hittills har kunnat återföras till den ordinarie hyresmarknaden. Hyresvärdarnas möjligheter att själva hantera situationen är dock begränsade. Det beror bland annat på hyreslagens konstruktion som skyddslag, långa handläggningstider i hyresnämnderna, sekretessbestämmelser som omöjliggör delning av information mellan myndigheter och brister i folkbokföringen.

För att på allvar få bukt med utvecklingen av den parallella bostadsmarknaden krävs därför skärpt lagstiftning på några områden. EBO-lagen måste avskaffas eller åtminstone reformeras, handeln med svarta hyreskontrakt och möjligheterna till olovlig andrahandsuthyrning måste stävjas, folkbokföringen måste återupprättas och möjligheten att dela information mellan myndigheterna måste förstärkas.

Jag vill därför ställa följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Är ministern beredd att vidta åtgärder för att stoppa framväxten av en parallell bostadsmarknad, som har tydliga inslag av grov, organiserad ekonomisk brottslighet, och om så är fallet, när kan vi förvänta oss att regeringen lägger fram skarpa förslag till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-28 Överlämnad: 2019-02-28 Anmäld: 2019-03-01 Svarsdatum: 2019-03-06 Sista svarsdatum: 2019-03-06
Svar på skriftlig fråga