oljeutsläpp

Skriftlig fråga 2003/04:1407 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 6 juli

Fråga 2003/04:1407

av Ronny Olander (s) till statsrådet Ulrica Messing om oljeutsläpp

Nyligen upptäcktes ännu ett oljebälte utanför Skånes kust. Det tre kilometer långa oljebältet kom enligt medierapporter med stor sannolikhet från ett fartyg som rengjort sina tankar ute till havs. Samtidigt kan man konstatera att det är svårt att fälla fartyg som gör sig skyldiga till illegala oljeutsläpp. Under 2003 upptäcktes sammanlagt 207 illegala oljeutsläpp i svensk ansvarszon. Utifrån dessa fall inleddes 80 förundersökningar av kustbevakningen, varav två ledde till åtal och bara en till fällande dom. Det är ytterst angeläget att utsläpp av olja och andra skadliga ämnen stoppas så långt det är möjligt.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska oljeutsläppen i svenska farvatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-07-06 Besvarad: 2004-07-26 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-07-22)