oljetransporter på Östersjön

Skriftlig fråga 2001/02:1178 av Arvidsson, Eva (s)

Arvidsson, Eva (s)

den 17 maj

Fråga 2001/02:1178

av Eva Arvidsson (s) till försvarsminister Björn von Sydow om oljetransporter på Östersjön

Oljetransporterna på Östersjön förväntas öka i omfattning. Detta är delvis en följd av att den nya ryska oljeterminalen i Primorsk har öppnat. Östersjön har hittills varit förskonad från större miljökatastrofer. Ett haveri med en oljetanker kan dock få betydande miljömässiga konsekvenserna i den redan svårt ansträngda Östersjön och riskerar dessutom att få avsevärda ekonomiska följder.

Vid denna ökade risk måste det finnas en beredskap för att hantera konsekvenserna av ett eventuellt haveri. I det här sammanhanget är det viktigt att veta vilka resurser som finns att tillgå i Östersjöområdet och vilka resurser Sverige har för att klara av ett haveri av ett större tankfartyg.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att öka beredskapen så att konsekvenserna av ett större oljeutsläpp kan minimeras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-05-17 Anmäld: 2002-05-21 Besvarad: 2002-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-29)