Oljeprospektering utanför Västsaharas kust

Skriftlig fråga 2006/07:1622 av Berliner, Agneta (fp)

Berliner, Agneta (fp)

den 6 september

Fråga

2006/07:1622 Oljeprospektering utanför Västsaharas kust

av Agneta Berliner (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I svaret på fråga 2006/07:1483 avseende Lundin Petroleums eventuella oljeprospektering på västsahariska vatten anför utrikesministern ett fem år gammalt yttrande från FN:s rättstjänst (S/2002/161), vilket klargör att hinder för prospektering inte föreligger. I sitt ovan nämnda svar anför utrikesministern även att Sverige drar samma folkrättsliga slutsatser som FN.

Yttrandet från FN bygger emellertid på ställningstagandet att Västsahara är ett så kallat icke självstyrande område och inte som Sverige tidigare anfört ockuperat territorium. Då FN inte formellt erkänner det faktum att Marocko ockuperar Västsahara drar man slutsatser avseende den legala statusen avseende prospektering efter naturresurser på västsahariskt vatten utifrån dessa premisser.

Juris dr Hans Morten Haugen vid Oslo Universitet har i en artikel i tidskriften Law, Environment and Development Journal anfört att den folkrättsliga slutsatsen kan bli en annan om man tar utgångspunkten i att Marocko ockuperar Västsahara, detta eftersom det innebär att man då måste ta hänsyn till en rad andra folkrättsliga instrument.

Mot bakgrund av att Sverige tidigare ansett att Västsahara utgjort ett ockuperat område snarare än ett icke självstyrande område och med utgångspunkten att detta ställningstagande inte förändrats vill jag ställa följande fråga till utrikesministern.

Avser utrikesministern att vidta några åtgärder syftande till en förnyad bedömning av det folkrättsliga läget kring Västsaharas naturresurser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-09-06 Anmäld: 2007-09-06 Besvarad: 2007-09-18 Svar anmält: 2007-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-18)