Oljeolyckor till havs och avtal med andra länder

Skriftlig fråga 2009/10:877 av Lindestam, Åsa (s)

Lindestam, Åsa (s)

den 4 juni

Fråga

2009/10:877 Oljeolyckor till havs och avtal med andra länder

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

I juni 2002 gick det kinesiska fartyget Fu Shang Hey på grund utanför Danmark på Bornholm. Sverige hade fartyg att sända till hjälp, men avtal med Danmark saknades då. Det fanns ingen formell förfrågan om stöd så vi fick avvakta fast vi vet att tiden är oerhört avgörande för att undvika miljöförstörelse.

Efter dessa år har mycket hänt. Kustbevakningen har fått nya fartyg och nya flygplan för bevakning men också att kunna sätta in vid behov vid svåra olyckor. Men är avtalen i hamn?

Så min fråga är:

Har försvarsministern agerat så att, om det svåra händer igen, vi kan ställa upp med de nya fartygen även för andra länder i vår närhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-04 Anmäld: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-09 Svar anmält: 2010-06-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-09)