Oljekommissionens mål och förslag

Skriftlig fråga 2013/14:592 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

 

Under våren 2006 lade den så kallade Oljekommissionen fram förslag för ett Sverige med en bättre och mer hållbar energihushållning. I förslagen fanns mål och föreslogs medel för att Sverige 2020 skulle använda 20 procent mindre energi, värma bostäder helt utan olja, använda 40–50 procent mindre diesel och olja i transporter och minska industrins oljeanvändning med 25–40 procent.

Givetvis försvann dessa förslag i den borgerliga papperskorgen men frågan är vad som kom i stället.

Genom vilka andra förslag under åtta år har den borgerliga regeringen och statsrådet gjort sitt för att uppnå Oljekommissionens målsättningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-06 Överlämnad: 2014-05-06 Besvarad: 2014-05-14 Sista svarsdatum: 2014-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga