oljehamn i Primorsk

Skriftlig fråga 1999/2000:1354 av Olsson, Karin (s)

Olsson, Karin (s)

den 24 augusti

Fråga 1999/2000:1354

av Karin Olsson (s) till miljöminister Kjell Larsson om oljehamn i Primorsk

Enligt planerna ska Ryssland bygga upp en oljehamn i Primorsk i närheten av Saint Petersburg. Denna oljehamn kan äventyra framför allt Finska vikens känsliga miljö. Projektet har inletts utan att en miljökonsekvensbeskrivning gjorts med de övriga länderna runt Östersjön.

Med tanke på att Östersjön redan "mår illa" bör stor restriktivitet råda vid start av nya projekt. Den planerade oljehamnen är ett ytterligare hot mot Östersjön.

Enligt planerna beräknas de ökade oljetransporterna bli tolv miljoner ton. Oljan måste transporteras genom Östersjön och ut via Öresund. I samband med transporterna finns det stora risker för oljeutsläpp. Oljan kommer också att transporteras av ryska fartyg som till stor del är gamla och dessutom saknar avgasrening.

Med tanke på att 20 000 fartyg passerar Sydsveriges kust (40 000 förbifarter) och de problem som detta medför finns det stora miljörisker förknippade med den planerade oljehamnen genom att ännu flera fartyg därmed kommer att passera Sydsverige.

Min fråga till miljöministern är om ministern kommer att göra något för att uppmärksamma Ryssland på de risker projektet medför.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-08-24 Besvarad: 2000-09-11 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-11)