Olika vård för män och kvinnor

Skriftlig fråga 2005/06:778 av Andersson, Magdalena (m)

Andersson, Magdalena (m)

den 12 januari

Fråga 2005/06:778 av Magdalena Andersson (m) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Olika vård för män och kvinnor

I Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 framgår att det finns en del slående könsskillnader när det gäller användningen av vissa läkemedel. Orsakerna till dessa skillnader är delvis oklara, men generellt är det till männens och de yngres fördel.

Bland hjärtinfarktpatienter får männen oftare än kvinnorna både så kallad ballongsprängning och kärlkransröntgen. När kvinnor får mer vattendrivande medel får männen mer blodfettssänkande medicin, blodförtunnande medel och läkemedel som hämmar hjärtsvikt och högt blodtryck. Männen opereras också allt tidigare för höftledsbesvär medan genomsnittsåldern för kvinnor med samma besvär varit oförändrad i tio år. Detta trots att det inte finns belägg för att män fått skörare skelett än kvinnor under samma tid.

Oförklarliga skillnader i behandlingen av män och kvinnor borde inte förekomma alls. Hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård på lika villkor är näppeligen uppnått.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kvinnor och män ska omfattas av lika god behandling i vården, och lagens krav uppfyllas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-01-12 Anmäld: 2006-01-17 Besvarad: 2006-01-26 Svar anmält: 2006-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-26)