olika momssatser

Skriftlig fråga 2004/05:1523 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 28 april

Fråga 2004/05:1523

av Jeppe Johnsson (m) till finansminister Pär Nuder om olika momssatser

Det svenska momssystemet är ett lapptäcke där det blir allt svårare att se en logik. Det finns flera exempel på verksamheter som tycks vara lika till sin karaktär, men som har olika momssats.

Ett exempel är campingplatser som i dag har turistmoms, 12 %, och båthamnar som har 25 %. Det är i grunden samma verksamhet, den ena på land med husvagnar och den andra på vattnet med båtar. Frågan är varför staten ser detta som olika verksamheter som beskattas helt olika.

Min fråga till finansministern är därför:

Vad avser finansministern att göra för att förändra momssystemet så att lika verksamheter som till exempel campingplatser och båthamnar får lika momssatser?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-04-28 Anmäld: 2005-04-28 Besvarad: 2005-05-09 Svar anmält: 2005-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-09)