Olika meritpoäng för samma ämnen

Skriftlig fråga 2009/10:773 av Malmström, Louise (s)

Malmström, Louise (s)

den 29 april

Fråga

2009/10:773 Olika meritpoäng för samma ämnen

av Louise Malmström (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Förra veckan fick jag ett brev från en 26-åring som gick ut gymnasiet 2002 och har arbetat sedan dess. Nu vill han söka till sin drömutbildning på högskolan. Han kämpade hårt i gymnasiet och har läst alla de kurser som ger meritpoäng för den utbildning han söker. Ändå ligger hans snittpoäng under andras med samma studiebakgrund. Hans MVG ger inte ens de meritpoäng som yngre kullars G ger, detta eftersom han gick ut gymnasiet före 2003.

Detta med olika regler beroende på vilket år man är född är bara en orättvis effekt av det faktum att meritpoäng för vissa ämnen skruvats flera steg för långt. Konsekvenserna är allvarligare än man först kan tro eftersom vi vet att otydliga och skiftande regler är ett effektivt verktyg att stänga ute studerande från familjer utan studietradition från utbildning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsministern hur han förklarar den skillnad i bedömningen av meritvärde som illustreras i exemplet och om utbildningsministern avser att vidta några åtgärder i sammanhanget.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-04-29 Anmäld: 2010-04-29 Besvarad: 2010-05-05 Svar anmält: 2010-05-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-05)