Olika inackorderingstillägg beroende på skolans huvudmannaskap

Skriftlig fråga 2006/07:1379 av Malmström, Louise (s)

Malmström, Louise (s)

den 15 juni

Fråga

2006/07:1379 Olika inackorderingstillägg beroende på skolans huvudmannaskap

av Louise Malmström (s)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

Jag har tidigare uppmärksammat förre utbildningsministern på orättvisorna kring att gymnasieelevers inackorderingstillägg skiftar beroende på vilken huvudman skolan har. Det gäller de ungdomar som nu slutar grundskolan och i höst har kommit in på utbildningar som inte finns på hemorten. De kan söka inackorderingstillägg för att klara av boendekostnader och försörjning på den nya orten.

Om en elev från Norrköping söker ett sådant bidrag för att studera vid en kommunal skola i en annan kommun får de från Norrköpings kommun 1 333 kronor per månad. Om hon eller han i stället studerar vid en friskola i en annan kommun får de upp till 2 350 kronor per månad från CSN. I detta fall premieras alltså elever som söker till friskolor. Andra kommuner kan besluta om högre inackorderingstillägg. Då blir effekten givetvis den motsatta.

Mest rimligt vore det naturligtvis om sökande till kommunala skolor och friskolor i annan kommun än den egna behandlades lika. Summan för inackorderingstillägget borde vara densamma och betalas från samma håll.

Med anledning av ovanstående frågar jag statsrådet Lars Leijonborg om han kan tänka sig att vidta några åtgärder för att rätta till denna orättvisa mellan elever som studerar vid friskolor respektive kommunala skolor i andra kommuner än den egna.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-15 Anmäld: 2007-06-15 Besvarad: 2007-06-19 Svar anmält: 2007-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-19)