olämpligt polisuppträdande

Skriftlig fråga 1998/99:467 av Pehrson, Johan (fp)

Pehrson, Johan (fp)
Fråga 1998/99:467 av Johan Pehrson (fp) till justitieministern om olämpligt polisuppträdande

den 18 mars

 

Inom polisen pågår ständigt ett arbete med att förstärka förtroende mellan polis och allmänheten. Trots detta går det aldrig att undvika att enstaka tjänstemän av olika anledningar kan göra misstag av övergreppskaraktär. Nyligen har både i Örebro och Stockholm uppenbarats exempel på vad som kan misstänkas vara mycket allvarliga övergrepp mot medborgare.

Poliser som av en eller annan anledning tappar kontrollen riskerar med sitt beteende att allvarligt skadat förtroendet för polisens arbetsmetoder. Detta kan leda till att klyftorna mellan allmänheten och polisen ökar ytterligare. Detta är högst allvarligt. Dels med tanke på att polisen de senaste åren arbetat hårt med att skapa en positivare bild av sitt arbete, dels därför att det måste gå att lita på polisen.

 

Avser statsrådet att vida någon åtgärd för att ytterligare uppmuntra och intensifiera arbetet inom polisen för att händelser av den karaktär som beskrivits ovan skall bli än mer ovanliga i framtiden?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-03-18 Anmäld: 1999-03-23 Besvarad: 1999-03-25
Svar på skriftlig fråga