olaglig alkoholreklam

Skriftlig fråga 2004/05:103 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 13 oktober

Fråga 2004/05:103

av Carina Adolfsson Elgestam (s) till statsrådet Morgan Johansson om olaglig alkoholreklam

"Handla öl, vin, sprit billigt vid tyska gränsen." Så lyder direktreklam som distribueras till hushåll i södra Sverige. I foldern finns priser, bilder och vägbeskrivning.

Alkoholreklam är i dag tillåten i tidningar med en ansvarig utgivare. Reklamtillståndet innefattar dock bara alkohol som inte överstiger 15 volymprocent. Det innebär att det bara är tillåtet med reklam för öl och vin och inte sprit. Grundläggande för all alkoholreklam är att den ska vara måttfull. I direktreklam förekommer dock reklam även för sprit och andra varor som överstiger 15 volymprocent.

Nu ligger ett förslag hos riksdagen om skärpning av reglerna för alkoholreklam. Bland annat ett förbud mot att rikta alkoholreklam till barn och ungdomar under 25 år. Förslaget omfattar dock inte den alltmer aggressiva direktreklamen utan bara periodiska, tryckta tidskrifter. Det betyder att barn och unga kan fortsätta ta del av spritreklam.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta angående alkoholreklam i direktreklam?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-10-13 Anmäld: 2004-10-13 Besvarad: 2004-10-20 Svar anmält: 2004-10-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-10-20)