Ökningen i fas 3

Skriftlig fråga 2013/14:492 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 13 mars

Fråga

2013/14:492 Ökningen i fas 3

av Christina Oskarsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Sveriges Radio konstaterar att långtidsarbetslösheten fortsätter att öka och att detta visar sig på flera sätt i statistiken. 144 000 personer, eller 36 procent av de arbetslösa i februari, har gått utan jobb i ett år eller mer. Jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa växer. Fas 3 i garantin, sysselsättningsfasen, hade i december, januari och februari för första gången över 35 000 deltagare. Fas 3 beräknas nå en ny toppnotering i mars månad med 36 000 deltagare, och vändningen till färre långtidsarbetslösa väntas först någon gång efter sommaren – förutsatt att den ekonomiska uppgång i världsekonomin som det finns tecken på inte avstannar. Finansministern har inte en enda proposition under våren; inte ett enda initiativ tas mot massarbetslösheten. Dock kan ju något föreslås i vårpropositionen, om viljan finns.

Fråga:

Avser finansministern att se till att något initiativ i fråga om långtidsarbetslösheten och fas 3 tas i vårpropositionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-13 Anmäld: 2014-03-13 Besvarad: 2014-03-19 Svar anmält: 2014-03-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-19)