ökningen av diabetes

Skriftlig fråga 2001/02:1087 av Jeppsson, Karin (s)

Jeppsson, Karin (s)

den 19 april

Fråga 2001/02:1087

av Karin Jeppsson (s) till socialminister Lars Engqvist om ökningen av diabetes

Diabetes mellitus typ 2, även kallad åldersdiabetes, ökar dramatiskt i västvärlden. I läkarkretsar förespås en växande global epidemi om stora insatser inte görs. WHO uppskattar att 300 miljoner personer kommer att lida av diabetes år 2025. Det är en ökning med 112 % sedan 1990. Färsk statistik från Center for Disease Control and Prevention (CDC) visar att diabetes har ökat med 33 % från 1990@1998 i USA. Ökningen hos yngre individer (30@39 år) var hela 76 %. Ökningen beror framför allt på brist på motion, ett överflödigt kaloriintag och fetma som leder till insulinresistens. Den kopplingen är speciellt tydlig bland yngre. Fortsätter den här dramatiska tillväxten av diabetes kommer det att få stora både mänskliga och samhällsekonomiska konsekvenser. Många av dem som drabbas av diabetes kommer att dö i förtid. Dessutom kommer antalet omhändertagna i hjärt-kärlsjukdomar att öka vilket blir en stor utmaning för hälso- och sjukvården.

För att stärka folkhälsan anser jag därför att vi måste agera kraftfullt. Personal inom bl.a. skola, skolhälsovård, barnomsorg, idrottsrörelse och statsplanering är viktiga aktörer i det förebyggande arbetet. Vi vet att förebyggande arbete lönar sig. Ett bra exempel på det är tandvården där Sverige har varit ledande vad gäller förebyggande tandhälsovård. Tyvärr riskerar det arbetet att minska om inte Sverige satsar på bastandvården.

Vad avser ministern att göra för att förhindra den explosionsartade ökningen av sjukdomen diabetes mellitus typ 2?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarad: 2002-04-29 Anmäld: 2002-05-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-04-29)