Ökningen av anmälda sexualbrott mot barn

Skriftlig fråga 2020/21:1961 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Flera rapporter har larmat om att barn är mer utsatta under pandemin. Våld i nära relation ökar, samtalen till Bris ökade med 40 procent under jullovet och anmälningarna om sexualbrott mot barn under pandemiåret har ökat katastrofalt.

Sexualbrott mot små oskyddade barn är bland de vidrigaste brott som kan begås. Hjärtat går i bitar när man läser eller hör om barn som utsätts för det mest avskyvärda man kan tänka sig. Tyvärr har anmälda sexualbrott mot barn ökat konstant sedan 2010. År 2019 fick polisen in 8 138 anmälningar under januari till oktober. År 2020 var antalet anmälningar under samma period 9 467, vilket är en ökning med 16 procent. Ökningen i år är nästan dubbelt så stor som den näst högsta noteringen de senaste fem åren (Bulletin den 22 december 2020). Det krävs ett kraftfullt agerande för att stoppa utvecklingen.

Det ska inte finnas minsta tvivel om var samhället står i frågor om sexuella övergrepp mot barn. Menar vi allvar med att vi ska skydda barn mot vidriga brott måste effektiva metoder, skärpta påföljder och följder efter avtjänat straff införas. 

Det här är en fråga som jag är förvånad över att den inte lyfts som akut. Om inte politiken agerar kraftfullt kommer många fler barn att lida i det tysta. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, och nu måste mer göras från samhällets sida för att säkerställa det. 

Helt uppenbart är de insatser som finns inte tillräckliga med tanke på hur utvecklingen ser ut. Att små barn blir utsatta för sådana vidriga brott som sexuella övergrepp och att anmälningarna om det ökat under pandemiåret är katastrofalt.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka extra åtgärder ämnar statsrådet vidta för att stoppa utvecklingen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-24 Överlämnad: 2021-02-25 Anmäld: 2021-02-26 Svarsdatum: 2021-03-03 Sista svarsdatum: 2021-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga