Ökning av sjukskrivningarna

Skriftlig fråga 2011/12:513 av Karlsson, Annelie (S)

Karlsson, Annelie (S)

den 10 april

Fråga

2011/12:513 Ökning av sjukskrivningarna

av Annelie Karlsson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Försäkringskassan rapporterar alarmerande siffror angående ökade och längre sjukskrivningsperioder.

Under förra året ökade de med 14 procent i hela Sverige. Dessutom blir sjukskrivningarna längre. Och uppgången tycks bestå: I februari i år utbetalades sjukpeng för 480 000 fler dagar än i februari 2011. Detta skriver DN.

Enligt Försäkringskassans analyser består ökningen av antalet sjukfall till 70 procent av så kallade återvändare. Det är personer som tidigare har utförsäkrats och som nu har kommit tillbaka till sjukförsäkringen.

Andelen utförsäkrade som snabbt skulle återvända till sjukförsäkringen har blivit större än vad som antogs från början. Nu är det varannan utförsäkrad som kommer tillbaka och beviljas sjukpenning av Försäkringskassan.

Ovanstående är ju symtom på den verklighet som råder i Sverige; en allt råare vardag för många där ingen riktig hjälp kunnat ges för dem som är i behov av långsiktig lösning på en problematisk vardag.

Hittills har det upplevts som att regeringens stora lösning har varit att försöka lagstifta bort människorna från Försäkringskassan.

Min fråga till statsrådet Kristersson är då:

Hur har statsrådet följt denna utveckling för Försäkringskassan eller är det även för honom en överraskning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-10 Anmäld: 2012-04-10 Besvarad: 2012-04-18 Svar anmält: 2012-04-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-18)