Ökning av antalet exekutiva auktioner av bostäder

Skriftlig fråga 2008/09:1163 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 20 augusti

Fråga

2008/09:1163 Ökning av antalet exekutiva auktioner av bostäder

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Exekutiva auktioner av människors hem har fördubblats sedan i fjol. Första halvåret såldes 400 bostadsrätter och villor på exekutiv auktion. Hittills i år finns 2 200 beslut på utmätning av människors hem. Dessa beslut kommer att leda till exekutiv auktion om gäldenärerna misslyckas med att betala sina skulder i tid. Försäljningen av människors hem kan framtvingas av relativt små skuldbelopp. För närvarande uppges 34 gäldenärer ha skulder under 10 000 kronor, där kronofogden beslutat att utmäta bostaden.

På Kronofogdemyndigheten menar man att antalet auktioner kan öka efter sommaren eftersom antalet arbetslösa och utförsäkrade kommer att växa kraftigt.

Kronofogdemyndigheten är bunden av gällande lagstiftning och de direktiv statsrådet ger för myndighetens verksamhet. Statsrådet är alltså den person som kan ta initiativ till en annan och för människor bättre ordning.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att exekutiv auktion av bostäder ska undvikas vid små skulder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-20 Besvarad: 2009-08-31 Svar anmält: 2009-09-03 Anmäld: 2009-09-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-31)