Ökat stöd till statlig upphandling av flygtrafik

Skriftlig fråga 2016/17:1503 av Helena Lindahl (C)

Helena Lindahl (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sveriges riksdag har beslutat om ett transportpolitiskt mål som betyder att det ska finnas grundläggande tillgänglighet till goda transporter i hela landet. Det innebär att staten via Trafikverket upphandlar icke kommersiellt bärkraftig flygtrafik från vissa orter i exempelvis norra Sveriges inland till Arlanda. Med tanke på de långa avstånden och den låga kvaliteten på tåg- och väginfrastrukturen i dessa delar av landet är flyget en förutsättning för att utveckla näringsliv samt attraktiva samhällen och livsmiljöer.

Dessvärre har det under många år visat sig fungera väldigt dåligt med de upphandlade transporterna i norr. Samtidigt har det statliga stödet för denna typ av trafik minskat under årens lopp.

Den låga ersättningen har sammantaget medfört att bolagen som trafikerar dessa flygplatser har fått pressa sina kostnader till nivåer som i dag riskerar passagerarnas säkerhet. Det har även kommit till min kännedom att många företag och privatpersoner väljer bort de berörda flygplatserna på grund av inställda turer och kraftiga förseningar. Detta beror förstås på att flygbolagen har äldre flygplan, inga reservplan att ta till och minimalt med personal. För att minimera olägenheten för turisterna har turistföretag i flera fall uppmanat sina gäster att i stället flyga till Umeå för att sedan bussas upp till 40 mil.  Det säger sig självt – hur många turister kan man locka på dessa premisser?

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är därför:

 

Vad kommer statsrådet att göra för att garantera säkerhet, flygstandard och turtrafik utan större förseningar i den av staten upphandlade flygtrafiken i norra Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-31 Överlämnad: 2017-06-01 Anmäld: 2017-06-02 Svarsdatum: 2017-06-07 Sista svarsdatum: 2017-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga