Ökat skydd för Kebnekaisefjällen

Skriftlig fråga 2005/06:1959 av Fremling, Lennart (fp)

Fremling, Lennart (fp)

den 28 juli

Fråga 2005/06:1959 av Lennart Fremling (fp) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Ökat skydd för Kebnekaisefjällen

I många år har diskuterats möjligheten att skydda vår unika lappländska fjällvärld runt Kebnekaise bättre genom att skapa en nationalpark i området. Nu har även Svenska Turistföreningen antagit ett handlingsprogram, där man uttrycker att Kebnekaisefjällen bör få ett förhöjt skydd som nationalpark. Med hänsyn till de synnerligen höga naturvärden som finns i området sett i ett globalt perspektiv är det egentligen märkligt att man inte redan tidigare har skapat ett skydd som nationalpark.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Lena Sommestad:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att utarbeta ett förslag till riksdagen angående bildande av nationalpark i Kebnekaiseområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-07-28 Besvarad: 2006-08-09 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-09)