Ökat rovdjurstryck i Gävleborg

Skriftlig fråga 2019/20:738 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Ska man kunna bo leva och driva företag i hela Sverige krävs det nu att regeringen vidtar kraftfulla åtgärder i en akut situation rörande antalet vargar i Gävleborg och Sverige. Vid ett möte i Vallsta med företagare i Hälsingland nyligen där rovdjurssituationen diskuterades blev det mer än uppenbart att den nuvarande politiken inte håller måttet. Inte på grund av riksdagens politik i den rovdjursproposition som antogs utan på grund av att regeringen tillåter våra myndigheter att inte följa riksdagens beslut om en nivå på 170–270 vargar i hela Sverige. Man blir mer än förtvivlad över att höra oron och ilskan som fårbönder beskriver när de berättar om situationen som de och deras djurbestånd befinner sig i när en vargflock på 14 individer rör sig i Hälsingland.  Fårbönderna uppmanas att sätta upp rovdjursstängsel, men för en fårbonde med betesmarker på många olika ställen blir det inte en realistisk lösning. Det blir dessutom väldigt kostsamt för den enskilde småföretagare som ska underhålla stängslet. I praktiken säger myndigheterna att den enskilde företagaren ska arbeta gratis ett antal hundra timmar per år med att röja sly och gräs bredvid stängslet och underhålla det på annat sätt. Jag har svårt att se att myndighetsföreträdare skulle arbeta gratis hundratals timmar per år på motsvarande sätt som man begär av fårbonden. 

Det är staten som har bestämt att vi ska ha ett visst antal rovdjur, men då måste staten också ta ett fullt ansvar för en rovdjurspolitik som medför en balans. En balans mellan människans intressen att kunna bo och leva i hela Sverige och en balans för rovdjurens möjlighet att finnas i faunan. I valet mellan människa och rovdjur måste alltid människan komma i första hand. Det borde vara en självklarhet för alla. 

Enligt Länsstyrelsen Gävleborg företrädare finns det mellan 70 och 90 vargar enbart i Gävleborg. I området runt Bollnäs rör det sig en flock om 14 vargar, vilket skapar stor oro hos de företagare och andra djurägare som befinner sig i området.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vad avser statsrådet att vidta för akuta åtgärder för att minska rovdjurstrycket i Gävleborg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-13 Överlämnad: 2020-01-14 Anmäld: 2020-01-15 Svarsdatum: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-01-22
Svar på skriftlig fråga