Ökat bostadsbyggande

Skriftlig fråga 2007/08:430 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 7 december

Fråga

2007/08:430 Ökat bostadsbyggande

av Gunnar Sandberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Sverige bygger minst antal bostäder i förhållande till sin befolkning. Statliga subventioner gav effekt, vilket syns i statistiken. Utan subventioner hade skillnaden mot de nordiska länderna varit än större. Nu är subventionerna borta och nivån på bostadsbyggandet i Sverige är oroväckande. I såväl nationellt som internationellt perspektiv bygger vi alldeles för få bostäder, då efterfrågan i dag överstiger utbudet på framför allt tillväxtorter.

Danells gropar blev resultatet av bostadspolitiken under den förra borgerliga perioden och nu har vi Odellplattor som resultat av denna regerings politik. Det saknas 400 miljoner över hela Sverige för att få i gång byggande på dessa plattor.

Bostadsminister Odell har i ett interpellationssvar sagt att det är viktigt med rörlighet på bostadsmarknaden för att unga ska få möjlighet till ett eget boende. Utöver slopade subventioner kommer förändringarna i fastighetsskatten ytterligare att minska rörigheten, menar fastighetsägarna.

Situationen på bostadsmarknaden skärps i framtiden. De närmaste tio åren kommer en ungdomspuckel om 1,2 miljoner personer ut på arbets- och bostadsmarknaden och höjer efterfrågan på bostäder ytterligare.

Bostadsbristen påverkar också arbetsmarknaden, då den begränsar möjligheterna att flytta och i slutändan blir tillväxten lidande av detta.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-07 Anmäld: 2007-12-07 Besvarad: 2007-12-12 Svar anmält: 2007-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-12)