Ökat antal obetalda skulder

Skriftlig fråga 2007/08:883 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 4 mars

Fråga

2007/08:883 Ökat antal obetalda skulder

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Under förra året inkom 912 000 ansökningar om betalningsföreläggande till Kronofogden. Det är det högsta antalet någonsin. Antalet ansökningar om skuldsanering slog också rekord. Kronofogden fick in knappt 7 000 ansökningar, vilket är 78 procent fler än 2006.

En del av ökningen vad avser ansökningar om obetalda skulder utgörs av kommunikationsskulder och sms-lån. Kronofogden har heller aldrig tidigare drivit in så mycket pengar som under 2007. Nästan 9 miljarder kronor drevs in.

Kronofogdens undersökningar under året har visat att överskuldsättningen kostar samhället mellan 30 och 50 miljarder kronor per år, att det finns ca 400 000 personer som befarar att de inte kommer att kunna betala sina räkningar inom den närmaste framtiden samt att överskuldsatta personer har 35 procent lägre hälsovärden än normalbefolkningen.

Vilka initiativ avser finansministern att ta i syfte att minska antalet betalningsförelägganden, skuldsaneringar samt antalet överskuldbesatta personer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-04 Anmäld: 2008-03-04 Besvarad: 2008-03-12 Svar anmält: 2008-03-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-12)