Ökat antal konkurser

Skriftlig fråga 2012/13:649 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 10 juli

Fråga

2012/13:649 Ökat antal konkurser

av Hannah Bergstedt (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Kredit- och företagsupplysningsföretaget UC har publicerat konkursstatistik för första halvåret 2013. För det första halvåret noteras 3 810 företag i konkurs, en ökning med 11 procent jämfört med samma period 2012. För juni uppgick ökningen till 5 procent. Regeringens oförmåga att hantera lågkonjunkturen och felaktiga budget för 2013 leder till fortsatt höga konkursnivåer. Främst är det företag verksamma inom information och kommunikation, privata tjänster och transport som drabbats extra hårt i år. Framtidsutsikterna är mycket osäkra då förutsättningarna för svenskt näringsliv i hög grad avgörs av den ekonomiska politiken och av utvecklingen i vår omvärld.

Konkursnivån i år är densamma som 2009 och därmed den högsta under en tioårsperiod. Därmed är den också den högsta under den borgerliga regeringsperioden. Detta trots olika skattesänkningar och skatteavdrag som statsrådet sett som universalmedicin mot varjehanda problem för företagen. Recept och mediciner som inte fungerar brukar av läkare ändras eller bytas ut. Statsrådet förordar i stället ännu större doser för att dopa ekonomin inför valet.

Genom vilka andra åtgärder än skattesänkningar och skatteavdrag avser näringsministern att hejda konkursvågen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-07-10 Besvarad: 2013-08-14 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-14)