Ökat ägaransvar inom bank- och kreditinstitutssektorn

Skriftlig fråga 2008/09:155 av Engström, Hillevi (m)

Engström, Hillevi (m)

den 27 oktober

Fråga

2008/09:155 Ökat ägaransvar inom bank- och kreditinstitutssektorn

av Hillevi Engström (m)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den senaste tidens turbulens på de internationella finansmarknaderna har tydliggjort systemens svagheter när de stora kreditinstituten och bankerna drivits av kortsiktighet. Resultatet har blivit kreditgivning med hög riskexponering. Flera regeringar har tvingats gå in med tusentals miljarder för att upprätthålla systemets funktion och överlevnad.

Även om dessa pengar slutligen kommer att ge avsedd effekt och även om problemen framför allt beror på utländska aktörer, är det ändå beklagligt när man tänker på den välfärdsförlust som uppstår. Dessa resurser skulle kunna användas till så mycket annat än att fungera som finansiell krockkudde. Även anställda och kunder har drabbats av sviterna av finanskrisen.

Det är troligt att krisen till stor del beror på en alltför låg grad av formellt ansvar. Därför efterlyser jag ett ökat inslag av personligt och solidariskt straffrättsligt ansvar hos ledning, styrelse och ägare.

Liknande tankar, fast på global nivå, framfördes nyligen av Paul Krugman – årets pristagare i ekonomi till Alfred Nobels minne. Ansvaret skulle omfatta beslut och beteenden som äventyrar företagets solvens och likviditet. På så sätt säkras bankernas och kreditinstitutens långsiktiga överlevnad – vilket i sin tur skyddar anställda, kunder och samhället.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta avseende ovanstående problematik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-27 Anmäld: 2008-10-27 Besvarad: 2008-11-05 Svar anmält: 2008-11-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-05)