Ökande infrastrukturkostnader

Skriftlig fråga 2020/21:2681 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Kostnaderna för infrastrukturåtgärder har under de senaste åren ökat kraftigt. En ökning av kostnader är i sig inget konstigt men att kostnadsökningarna är nästan tre gånger högre än inflationen är anmärkningsvärt. Ökade kostnader innebär att byggandet av viktig infrastruktur uteblir eller senareläggs, då de ekonomiska ramarna äts upp fortare än beräknat.

Stockholms Handelskammare har i en artikel skrivit om Förbifart Stockholm, där förseningar av förbifarten har inneburit att man förlorat nyttor om sammanlagt 5,8 miljarder kronor. Dessutom har Förbifart Stockholm fördyrats med närmare 3,3 miljarder. Tyvärr är Förbifart Stockholm inget isolerat fall. Om man inte är mer precis i planeringen av kommande infrastruktur kan den bli kantad av osäkerhet, och projekt riskerar att falla eller bli betydligt dyrare än man från början tänkt sig.

Det är viktigt att skattebetalarnas pengar förvaltas på ett resurseffektivt sätt. Det är också viktigt att projekt inte försenas i onödan på grund av att Trafikverket gör bristfälliga kalkyler med stora kostnadsavvikelser.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur avser regeringen att agera för att tillse att Trafikverket förbättrar sina kalkyler och upphandlingar så att de medel som regeringen anslår till infrastrukturprojekt faktiskt räcker till det som avses?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-28 Överlämnad: 2021-04-28 Anmäld: 2021-04-29 Svarsdatum: 2021-05-05 Sista svarsdatum: 2021-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga