Ökade sjukskrivningar

Skriftlig fråga 2013/14:654 av Christina Oskarsson (S)

Christina Oskarsson (S)

till Statsrådet Ulf Kristersson (M)

 

Redan i höstas konstaterade Försäkringskassan att kostnaderna för sjukskrivningarna ökade, sannolikt med 1 miljard kronor 2013 och med 2,8 miljarder 2014. Stress och psykisk ohälsa står för det mesta av ökningen, enligt kassan. Nu har Försäkringskassan kommit med uppgifter om vilka som är de mest utsatta yrkesgrupperna. Kvinnor som arbetar som undersköterskor och vårdbiträden inom vård och omsorg har inte bara högst sjukfrånvaro utan är också en av de grupper på arbetsmarknaden där sjukfrånvaron ökar mest.

Försäkringskassan har sammanställt sjukfrånvaron inom de tio vanligaste yrkesgrupperna under de senaste tre åren. Det handlar om stora yrkesgrupper och det är ungefär samma yrkesgrupper som återkommer i statistiken och som funnits med under en lång period, sedan 90-talet, uppger analytikern på Försäkringskassan

Utöver kvinnor inom vården är även kvinnoyrket städare en kategori som ofta är sjukskriven under längre perioder, och bland män dominerar sjukfrånvaron bland byggnadsarbetare och yrkesförare.

Den vanligaste orsaken till de långa sjukskrivningarna är bland kvinnor psykisk ohälsa medan män inom LO-yrken oftast har fått diagnosen muskelskador. Tjänstemännen sjukskrivs ofta för psykisk ohälsa.

En trend som Försäkringskassan också ser är att när fler i arbetslivet går från arbetaryrken till tjänstemannajobb ökar sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa. Bland män ökar sjukfrånvaron mest bland dataspecialister och försäljare.

Genom vilka insatser avser statsrådet att minska sjukskrivningstalen i Sverige och då främst de utsatta kvinnoyrkenas sjukskrivningstal?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-03 Överlämnad: 2014-06-03 Besvarad: 2014-06-11 Sista svarsdatum: 2014-06-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga