Ökade sjukskrivningar

Skriftlig fråga 2015/16:591 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Sedan 2010 ser Sverige en ökning av sjukfrånvaron. Även om ökningen sker från en låg nivå är den viktig att notera. Enligt Svenskt Näringsliv upplever vart fjärde företag ganska stora eller mycket stora problem med sjukfrånvaron. Åtta av tio företag upplever problem med många korta sjukskrivningar, och fyra av tio företag upplever problem med långa sjukskrivningsperioder.

Enligt samma undersökning arbetar ett stort antal företag aktivt för att minska de anställdas sjukskrivningar. Åtta av tio företagare anser att det förebyggande arbetet gör skillnad i positiv bemärkelse.

Alliansen införde en rehabiliteringskedja i sjukförsäkringen med fasta bedömningspunkter av arbetsförmågan, stegvis nedtrappning av ersättningsnivåerna och en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen.

Åtskilliga företagare är nu oroliga för att sjuktalen ska öka med den nya sjukförsäkringen. Detta är allvarligt i det fall sjukfrånvaron kommer att öka ytterligare. Till en del handlar det om företagens produktivitet, men framför allt handlar det om de anställdas hälsa.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsministern hur hon kommer att följa upp hur sjukfrånvaron utvecklas och vilka åtgärder hon är beredd att vidta i det fall sjuktalen fortsätter att öka.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-01-11 Överlämnad: 2016-01-12 Anmäld: 2016-01-13 Svarsdatum: 2016-01-20 Sista svarsdatum: 2016-01-20
Svar på skriftlig fråga