Ökade resurser till marksanering

Skriftlig fråga 2007/08:415 av Johansson, Ann-Kristine (s)

Johansson, Ann-Kristine (s)

den 5 december

Fråga

2007/08:415 Ökade resurser till marksanering

av Ann-Kristine Johansson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

På många platser i Sverige, inte minst i mitt eget hemlän Värmland, finns gammal industrimark som är starkt förorenad av miljöfarliga ämnen. Det är ytterst angeläget att staten bidrar till kraftfulla insatser för att sanera dessa gamla miljöförsyndelser. Det handlar om ansvaret för vår miljö men det är också en näringspolitisk fråga. Det kan bli ett tungt och kanske omöjligt ekonomiskt åtagande för ett företag att sanera mark som har förorenats av tidigare ägare. I värsta fall kan det leda till konkurs. Företag kan också avstå från att överta ett utvecklingsbart industriområde inför risken att få utföra en kostsam sanering. Regeringen har tyvärr minskat anslaget till marksanering. Det största regeringspartiet sade i valrörelsen att anslaget skulle halveras. Kommer det vallöftet att infrias? Vi oroas alla över klimathotet. Men åtgärder på det området får inte leda till att traditionellt miljöarbete försummas.

Jag vill fråga miljöministern vad han är beredd att göra för att saneringen av förorenad industrimark ska kunna bedrivas på ett kraftfullt sätt.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-12-05 Anmäld: 2007-12-05 Besvarad: 2007-12-18 Svar anmält: 2007-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-18)