Ökade möjligheter för vårdpersonal att driva eget

Skriftlig fråga 2007/08:1194 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 9 maj

Fråga

2007/08:1194 Ökade möjligheter för vårdpersonal att driva eget

av Margareta Cederfelt (m)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Hos läkare och sjuksköterskor finns en stark vilja att erbjuda patienterna bra vård. Ofta har de en vision om hur vården ska utvecklas och genomföras som inte går att genomföra inom den verksamhet som bedrivs inom den hälso- och sjukvård där landstingen har huvudmannaskapet.

I framtiden kommer kraven på tillgänglighet inom hälso- och sjukvården att öka ytterligare, mycket beroende på att andelen äldre i samhället ökar vilket i sin tur genererar ett behov av ökat utbud av hälso- och sjukvård. Därmed ökar också kraven på sjuksköterskor och läkare.

Fler privata aktörer gör vården mer tillgänglig men ställer också krav på att den offentliga hälso- och sjukvården utvecklas.

Inom många landsting råder goda förutsättningar för privata vårdgivare att etablera sig samt att driva verksamhet. Tyvärr är det också vanligt att privata vårdgivare upplever att åtskilliga kommuner och landsting präglas av tröghet och bristande vilja, rent av bristande djärvhet vid upphandling av tjänster med mindre vårdenheter.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka möjligheterna för mindre vårdgivare att bedriva och utveckla sin verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-05-09 Anmäld: 2008-05-09 Besvarad: 2008-05-14 Svar anmält: 2008-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-14)