ökade möjligheter att arbetspendla

Skriftlig fråga 2004/05:1281 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 18 mars

Fråga 2004/05:1281

av Krister Örnfjäder (s) till finansminister Pär Nuder om ökade möjligheter att arbetspendla

Regionsförstoring och bättre möjligheter att pendla är nödvändiga förutsättningar för att stärka människors ställning på arbetsmarknaden samtidigt som de kan bo kvar och inte tvingas att flytta. Det gäller inte minst min egen hemkommun Västervik. Jag har dock exempel som visar att nuvarande lagstiftning gör det omöjligt att leva upp till det målet.

Det ena fallet gäller en person bosatt i Västervik men med arbete i en annan kommun. Han yrkade avdrag för dubbel bosättning. Hans begäran avslogs med motiveringen att han ansågs ha starkare anknytning till sin arbetsort eftersom han inte hade familj. I det andra fallet har en person som bor i Västervik och arbetar i Stockholm nekats avdrag för tågresor med hänvisning till bestämmelsen om billigaste färdsätt, som är buss. Detta trots att tågresor tar kortare tid och därmed ger möjlighet att vistas på hemorten längre.

Jag är väl medveten om att handläggarna på skattemyndigheten i de flesta fall inte gör något formellt fel i den här typen av ärenden utan att de följer gällande lagstiftning. Men både för den enskilde och för kommuner med en kärv arbetsmarknad är det angeläget att den ses över och att det finns en vilja att ändra reglerna.

Jag vill fråga finansministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att ändra relevant lagstiftning och därmed underlätta för medborgarna att arbeta på annan ort men kunna bo kvar på hemorten.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-03-18 Anmäld: 2005-03-18 Besvarad: 2005-03-30 Svar anmält: 2005-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-03-30)