Ökade kunskaper kring psykisk ohälsa i skolan

Skriftlig fråga 2017/18:119 av Anna Wallentheim (S)

Anna Wallentheim (S)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Enligt Socialstyrelsens lägesrapport 2017 har den psykiska ohälsan i Sverige ökat med 71 procent sedan 2011. Det är bara en rapport i mängden som visar att den psykiska ohälsan år efter år ökar, tyvärr framför allt bland unga, kvinnor och äldre.

Även Bris årsrapport tar upp den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga och rapporterar att nästan 40 procent av alla de samtal och kontakter som Bris har med barn och unga handlar om psykisk ohälsa.

Till skillnad från fysisk sjukdom är det psykiska lidandet mycket svårare att upptäcka, vilket kan vara en av anledningarna till att psykisk ohälsa av vissa inte upplevs som lika allvarlig som fysisk. Detta i sig medför såklart en stigmatisering av synen på den som drabbats av psykisk ohälsa. 

Vartenda fall av psykisk ohälsa bland barn och unga är förödande för både individen och samhället. Därför är det förebyggande arbetet av stor vikt.

Med bakgrund av detta är det såklart extra viktigt att skolans personal är medveten om vad psykisk ohälsa innebär för barn och unga samt att man lär sig upptäcka signalerna tidigt. Skolan är ju elevernas arbetsplats och därmed också den plats där de spenderar majoriteten av sina vakna timmar. Det är enligt rapporter tydligt att psykisk ohälsa har en negativ påverkan på skolresultaten, samtidigt som misslyckanden i skolan också ökar risken för psykisk ohälsa.

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i förskolan och skolan är därmed av stor vikt för arbetet med psykisk ohälsa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vad gör ministern och regeringen för att stärka kunskapen kring psykisk ohälsa bland skolans personal?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-10-18 Överlämnad: 2017-10-19 Anmäld: 2017-10-20 Svarsdatum: 2017-10-25 Sista svarsdatum: 2017-10-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga