Ökade kostnader för LSS

Skriftlig fråga 2017/18:310 av Johanna Haraldsson (S)

Johanna Haraldsson (S)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Sedan tillämpningen av LSS-lagstiftningen förändrats i samband med Högsta förvaltningsdomstolens vägledande domar har kostnaderna för personlig assistans i hög grad flyttats från statlig till kommunal nivå.

För många kommuner i Jönköpings län har detta inneburit skenande kostnader vad gäller assistansersättning. För Jönköpings kommun beräknas exempelvis kostnaderna för 2017 bli drygt 30 miljoner kronor högre än budgeterat, enligt Jönköpings-Posten (den 24 september 2017). I Vetlanda kommun beräknar förvaltningen att kostnaderna har ökat med drygt 3,8 miljoner på grund av att personer som tidigare fått assistansersättning från Försäkringskassan nu får avslag och i stället hänvisas till kommunen. 

I mitten av november lämnade regeringen besked om att tillfälligt stoppa tvåårsomprövningarna av LSS i avvaktan på LSS-utredningens betänkande. Det innebär också ett stopp för de ökade utgifterna för kommunerna. Samtidigt kvarstår problematiken med att Sveriges kommuner på kort tid fått ökade utgifter utan att kompenseras för detta. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

På vilket sätt avser staten att kompensera kommunerna för de ökade kostnaderna vad gäller assistansersättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-21 Överlämnad: 2017-11-22 Anmäld: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-11-29 Sista svarsdatum: 2017-11-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga