Ökade klyftor inom vården

Skriftlig fråga 2008/09:67 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 7 oktober

Fråga

2008/09:67 Ökade klyftor inom vården

av Lennart Axelsson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Socialstyrelsens senaste rapport om läget i den svenska hälso- och sjukvården vittnar om allt större klyftor bland invånarna. Har man dålig ekonomi, låg utbildning eller är invandrare är risken stor att man har sämre tillgänglighet inom vården än välavlönade personer med svensk bakgrund. Faktorer som utbildningsnivå och födelseland har betydelse för hur tillgänglig sjukvårdens olika insatser är.

I den årliga rapporten om läget i hälso- och sjukvården som presenterades för regeringen i mars konstaterar myndigheten att klyftorna i vården ökar.

Som exempel har lågutbildade och invandrare inte samma tillgång till väldokumenterade läkemedelsbehandlingar som högutbildade svenskar. Här har man bland annat tittat på personer som drabbats av hjärtinfarkt och stroke.

En annan trend är att personer med högre utbildning gör fler läkarbesök än lågutbildade, trots att det är vanligare med sjukdomar i den senare gruppen.

Enligt Socialstyrelsens rapport påträffades dessa skillnader aldrig vid motsvarande analyser på 1990-talet. Därför dras slutsatsen att jämlikheten i vårdutnyttjandet har försämrats.

Min fråga till socialministern är vilka åtgärder han tänker vidta för att komma till rätta med den här utvecklingen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-07 Anmäld: 2008-10-07 Besvarad: 2008-10-15 Svar anmält: 2008-10-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-15)