Ökade brott mot HBT-personer

Skriftlig fråga 2005/06:512 av Schyman, Gudrun (-)

Schyman, Gudrun (-)

den 30 november

Fråga 2005/06:512 av Gudrun Schyman (-) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Ökade brott mot HBT-personer

Säkerhetspolisen har i dag presenterat sin rapport om politiskt motiverat våld. Rapporten avser brott som har begåtts under 2004 och berör brott som polisanmälts och bland annat kopplas till främlingsfientlighet, antisemitism och homofobi. Materialet indikerar en ökning av de brott som begås mot personer på grund av deras sexuella läggning.

Priset för en ökad öppenhet med sin sexuella läggning innebär för HBT-personer en hög risk för att bli utsatta för hatbrott, en situation som är helt oacceptabel.

Min fråga till statsrådet är:

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att få fram en tydlig plan för hur man ska motverka homofobin i samhällets samtliga delar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-11-30 Anmäld: 2005-11-30 Besvarad: 2005-12-07 Svar anmält: 2005-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-07)