Ökade befogenheter för tullen

Skriftlig fråga 2017/18:677 av Andreas Carlson (KD)

Andreas Carlson (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Bara sex procent av alla stölder klaras upp. Internationella stöldligor står för närmare hälften av alla inbrott i Sverige, och att flytta ut stöldgodset ur landet är en barnlek för de organiserade stöldligorna. Det handlar om stöldgods värt mellan 1 och 2 miljarder varje år.

Lantbrukets affärstidning, ATL, rapporterar om tullens avsaknad av befogenheter:

... vi har inga befogenheter att agera på stöldgodset på grund av att det inte finns några restriktioner på utförsel, säger Tullverkets Jonas Karlsson.

Endast två procent av tullens resurser läggs på att kontrollera utförsel av varor. Tullen saknar uppdrag att göra annorlunda.

Detta är en helt ohållbar ordning. I dag drabbas Sverige av stöldligor som fungerar som multinationella bolag, och svenska myndigheter kan bara se på när stöldgods förs över gränsen. Tullen måste få ett utvidgat uppdrag om detta ska få ett slut och brottslingarna låsas in.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad tänker ministern göra för att tullen ska kunna beslagta stulet gods och frihetsberöva misstänkta brottslingar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-26 Överlämnad: 2018-01-29 Anmäld: 2018-01-30 Svarsdatum: 2018-02-07 Sista svarsdatum: 2018-02-07
Svar på skriftlig fråga