Ökade arbetsplatsrelaterade olyckor bland elektriker

Skriftlig fråga 2018/19:929 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Enligt en undersökning från Elsäkerhetsverket har arbetsplatsrelaterade olyckor bland elektriker ökat under lång tid. Förra året anmäldes 226 olyckor och ett dödsfall, och nyligen avled en linjemontör på sin arbetsplats.

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman menar att de omfattande olyckorna beror på att branschen lider av en machokultur och har därför bett om ett möte med representanter för branschen för att diskutera situationen.

Det är positivt att statsrådet kallar till möte. Jag vill dock fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad menar statsrådet med att orsaken till olyckorna är en machokultur, och vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att förbättra arbetsmiljön för elektrikerna?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-28 Överlämnad: 2019-08-29 Anmäld: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-12 Sista svarsdatum: 2019-09-12
Svar på skriftlig fråga