Ökad utsatthet

Skriftlig fråga 2016/17:1729 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Utsattheten ökar runt om i Sverige. Enligt uppgifter har antalet särskilt utsatta områden i Sverige ökat från 15 till 23 mellan 2015 och 2017.  Det handlar bland annat om narkotikahandel, gängkriminalitet, social oro, parallella samhällen med sin egen rättsskipning, svårigheter för polisen och ambulanspersonal att fullfölja sina uppdrag och religiös extremism.

Utvecklingen går åt starkt fel håll. Detta förefaller emellertid regeringen och statsrådet Anders Ygeman inte hålla med om: Det finns många förklaringar till detta. Polisen gör en mer högupplöst studie än tidigare och vissa områden har delats upp i flera, säger statsrådet. Han säger samtidigt att han vill se större förebyggande sociala insatser och en bred myndighetssamverkan (Dagens Nyheter den 12 juni).

Det behövs verkligen bland annat en långsiktig nationell handlingsplan för landets socialsekreterare och socialtjänsten som helhet. Det visar utvecklingen av fler och växande särskilt utsatta områden och fler utsatta människor. En sådan handlingsplan för socialtjänsten har regeringen emellertid hittills avvisat. Socialtjänsten är i kris. Nationellt ledarskap behövs. Regeringen förefaller vara oförberedd på denna utveckling.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

Vilken analys gör regeringen och statsrådet av att antalet särskilt utsatta områden har ökat under de senaste två åren och vilka nya konkreta åtgärder anser statsrådet bör vidtas för att socialtjänsten ska kunna bidra till att genomföra större förbyggande sociala insatser?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-07-11 Överlämnad: 2017-07-11 Sista svarsdatum: 2017-07-25 Svarsdatum: 2017-08-04 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga