Ökad trygghet vid skyddad identitet

Skriftlig fråga 2006/07:1633 av Engström, Marie (v)

Engström, Marie (v)

den 10 september

Fråga

2006/07:1633 Ökad trygghet vid skyddad identitet

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Allt fler skaffar skyddad identitet. Det kan man också se i Skatteverkets statistik. En stor del av ökningen består i första hand av kvinnor som förföljs och trakasseras av män. Kvinnor som behöver skydd på grund av hedersrelaterat våld uppvisar också en ökning.

I takt med att fler får skyddad identitet aktualiseras problemet med att allt fler identiteter röjs. Det är inte alls ovanligt att det är myndigheter som bär skulden. Ett återkommande problem är att den skyddade personens personnummer, trots skyddad identitet, ändå kan hamna i offentliga register och i olika register hos företag.

Man kan alltid spekulera i vad detta beror på, men okunskap och att man i vissa fall inte tar dessa frågor på tillräckligt stort allvar kanske ligger nära till hands. Faktum är dock att många kvinnor lever i stor osäkerhet i och med att information läcker ut så lätt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att öka tryggheten och förhindra att identiteten röjs för människor som lever med olika typer av skyddad identitet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-09-10 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-19)