Ökad trygghet i skolan

Skriftlig fråga 2017/18:916 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Under hösten 2017 har vi sett flera exempel på allvarliga hot och våld riktat mot lärare. Ett par exempel, från Expressen (den 15 februari 2018):

Den 4 oktober: En lärare försöker avstyra bråk mellan elever. En elev svarar med att hänga sig kring lärarens nacke och boxar mot nacken flera gånger. Jag kan inte jobba på grund av det som hände, berättar läraren.

Den 27 oktober: En elev skriker och kastar pärlor i klassrummet. Vid tillsägelse börjar eleven slå och sparka på läraren.

Det här är två av ett trettiotal grova och fruktansvärda historier från lärare i Malmös skolor under hösten 2017. Detta är en arbetsmiljö som tyvärr är alltför vanlig i våra skolor och som inte skulle accepteras på någon annan arbetsplats.

Men i många skolor har detta under åren blivit gammal skåpmat. Enligt Arbetsmiljöverket är andelen grundskollärare som utsätts för hot och våld högre än genomsnittet för samtliga yrken.

Konsekvenserna av denna oacceptabla arbetsmiljö ser vi i sjunkande kunskapsresultat och lärare som ger upp och flyr från yrket.

Jag vill med anledning av detta fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vad avser ministern att göra för att öka tryggheten i skolorna så att våra lärare och elever får en säkrare arbetsplats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-28 Överlämnad: 2018-02-28 Anmäld: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga