ökad trygghet för elever i skolor med alternativ drift

Skriftlig fråga 2003/04:1125 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 27 april

Fråga 2003/04:1125

av Lars Wegendal (s) till utbildningsminister Thomas Östros om ökad trygghet för elever i skolor med alternativ drift

I torsdags fattade riksdagen ett ur min synvinkel olyckligt beslut. En borgerlig motion om att öppna upp för utbildning på entreprenad, både i grundskolan och i gymnasieskolan fick stöd av Miljöpartiet. Därmed öppnas det upp för skolor som bedrivs via entreprenad.

Samtidigt med detta beslut fick 42 elever på Rickardsons skola i Växjö besked om att skolan endast efter två terminer läggs ned. Ett beslut som skolan (företaget) fattat utan att föräldrar och elever haft någon möjlighet att påverka. Skolan har drivits av Vittra Utbildnings AB som har 27 för-, grund- och gymnasieskolor över hela landet. Beslutet innebär att många elever tvingas byta skola inför det sista året i grundskolan och därmed får en mycket ogynnsam situation inför gymnasievalet.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att trygga elevernas situation när skolverksamheten bedrivs inom ramen för alternativa driftsformer och skolföretaget med kort varsel beslutar sig för att lägga ned verksamheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-04-27 Anmäld: 2004-04-27 Besvarad: 2004-05-05 Svar anmält: 2004-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-05)